Vị trí Thờ Quốc Bảo

Thứ bảy 18.01.2013

Lý do xin đề xuất vị trí:

1/ Vị trí số 1: Tại tòa nhà Quốc hội

Tòa nhà Quốc Hội là nơi hội tụ tinh hoa của đất nước.Tòa nhà Quốc hội chính là vị trí quan trọng trong khu chính trị Ba Đình, là nơi hội tụ những hiền tài, trí dũng của đất nước.

“Quốc Bảo” chính là nguyên khí Quốc gia.

Dẫn dắt soi sáng lý trí, tài năng các bậc hiền, tài, trí, dũng đang lãnh đạo và xây dựng đất nước trong công cuộc cải cách phát triển mới của đất nước theo đúng đường lối, lý tưởng cách mạng Việt Nam.

Tòa nhà Quốc hội sẽ là nơi an toàn nhất để gìn giữ “Quốc Bảo”

2/ Vị trí số 2: Tại Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long với tên gọi thánh địa chính trị.

Kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay là trung tâm chính trị là điểm son sáng ngời, khẳng định là thủ đô duy nhất và chỉ một.Trong công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng và phát triển cách mạng, đều được quyết định bởi bộ chính trị, mà địa điểm quyết định chính là Hoàng thành, vì vậy nơi đây sẽ được tái hiện lại lịch sử những thời kỳ Lê, Lý,Trần… chuyển tiếp thời đại Hồ Chí Minh, sẽ là điểm son về chính trị để cách mạng thành công, những nhân vật lịch sử cách mạng đóng vai trò tiên quyết để xây dựng đất nước. Nên lập điện thờ “Quốc Bảo” và 29 vị lãnh đạo kiệt xuất của quá khứ, hiện tại, tương lai của thời đại Hồ Chí Minh và chuẩn hóa ngày 2.9.

3/ Vị trí số 3: Thành Phố Hồ Chí Minh với tên gọi Lễ hội “Quốc Bảo” tâm linh

Thành phố Hồ Chí Minh – cả đời Bác Hồ đều có tâm niệm với Sài Gòn, Người ra đi từ bến cảng Nhà Rồng với mong mỏi tìm đường cứu quốc, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và thăm miền Nam ruột thịt.

“Bác Nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà,
Miền Nam mong Bác nỗi mong cha”

Hà Nội - là thủ đô tập trung tất cả các công trình chính trị và quảng trường Ba Đình là nơi đang gìn giữ thi hài Người.

Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố mang tên Bác sẽ là thành phố mang văn hóa tâm linh, văn hóa Hồ Chí Minh. Nên “Quốc Bảo” và 29 vị lãnh đạo kiệt suất sẽ ngự trị tại thành phố mang tên Bác.

Hà Nội đã có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, vậy hàng năm tại thành phố mang tên Bác sẽ có ngày Văn Hóa “Quốc Bảo” vào ngày 2.9 toàn dân tộc hướng về thành phố Hồ Chí Minh chiêm bái “Quốc Bảo”.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên

(Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh)

* Chú ý : Nhằm hoàn thiện dự án và mục tiêu là Quốc Bảo thành công. Vì vậy mọi ý kiến đóng góp về Quốc Bảo xin vui lòng gửi về ban liên lạc qua địa chỉ mail : quocbaovietnam@gmail.com hay info@cuulongjewelry.com