Mục tiêu và ý nghĩa Quốc Bảo

Thứ bảy 18.01.2013

1 - Xây dựng “Quốc Bảo” là xây dựng giá trị linh hồn của Quốc gia

2 - Xây dựng “Quốc Bảo” là xây dựng và gìn giữ giá trị Quốc gia.

3 - Xây dựng “Quốc Bảo” là thể hiện uy linh của Quốc gia.

4 - Xây dựng “Quốc Bảo” giúp tâm linh cả đất nước theo tư tưởng Quốc gia.

5 - Xây dựng “Quốc Bảo” là chuẩn hóa tâm linh văn hóa Quốc gia.

6 - Xây dựng “Quốc Bảo” ra đời là đánh dấu sự hưng thịnh Quốc gia.

7 - Xây dựng “Quốc Bảo” đóng góp vào những kỷ lục Quốc gia.

8 - Xây dựng Quốc Bảo là bồi đắp lịch sử của Quốc gia.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên

(Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh)

* Chú ý : Nhằm hoàn thiện dự án và mục tiêu là Quốc Bảo thành công. Vì vậy mọi ý kiến đóng góp về Quốc Bảo xin vui lòng gửi về ban liên lạc qua địa chỉ mail : quocbaovietnam@gmail.com hay info@cuulongjewelry.com