Kính trình về Quốc Bảo

Thứ bảy 18.01.2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2009

ĐỀ ÁN QUỐC BẢO
KÍNH TRÌNH

V/v thực hiện dự án Quốc Bảo Việt Nam - “Tượng Hồ Chí Minh bằng vàng ròng”

Kính gửi : Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy Viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Việt Nam .

- Nhằm thực hiện chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân.

- Nhằm hưởng ứng công tác tuyên truyền toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Nhằm duy trì và khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc chung một tín ngưỡng tâm linh và đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, toàn dân hướng về Hà Nội nghìn năm.

- Nhằm tập trung được lòng ủng hộ của toàn dân đối với Đảng và Bác Hồ.

- Nhằm huy động tối đa sức mạnh của toàn thể nhân dân, doanh nhân, doanh nghiệp thế kỷ 21.

- Nhằm kỷ niệm “Tuần lễ vàng” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động, cũng như chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại là ngày Quốc khánh 02.09.2009 sắp đến; và 10.10.2010.

Xin được trình đề xuất thực hiện dự án “Quốc Bảo Việt Nam” và chương trình “Huyền thoại Quốc Bảo” để xin sự ủng hộ của đồng chí. Nội dung đề xuất:

1) Dự án Quốc Bảo Việt Nam – (Tượng Hồ Chí Minh bằng vàng ròng):

Thực hiện việc chế tác tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng vàng ròng, nặng 2009 Kg vàng hiến tặng cho nhà nước là tài sản chung của nhân dân.

2) Quốc Bảo – Tượng Hồ Chí Minh bằng vàng ròng được thực hiện bằng kinh phí của toàn thể xã hội đóng góp; xin được đặt tại 1 trong 3 vị trí sau:

• Nhà Quốc hội - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, lịch sử chính trị thời đại mới.
• Hoàng thành Thăng Long.
• Bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh.

3) Chương trình “Huyền thoại Quốc Bảo”: Thực hiện chuỗi chương trình truyền thông, sự kiện và lễ hội đi kèm để toàn dân ở mọi vùng miền của tổ quốc có thể chiêm bái Quốc Bảo, để hiểu biết hơn, tự hào hơn về những giá trị nhân văn cao cả, những bài học thiêng liêng mà Hồ chủ tịch đã mang đến cho dân tộc.

Công ty Cửu Long – đơn vị đã thực hiện việc chế tác bức tranh Quốc huy bằng vàng và đá quý trị giá 18 tỷ đồng vì người nghèo – xin được là đầu mối tổ chức thực hiện đề xuất này trong công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan.

Rất mong đồng chí ủng hộ và góp ý về việc thực hiện đề án này.

Kính trình.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên

(Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh)

* Chú ý : Nhằm hoàn thiện dự án và mục tiêu là Quốc Bảo thành công. Vì vậy mọi ý kiến đóng góp về Quốc Bảo xin vui lòng gửi về ban liên lạc qua địa chỉ mail : quocbaovietnam@gmail.com hay info@cuulongjewelry.com

Người đề trình

Giám Đốc
Lê Đình Hùng
Công ty trang sức Cửu Long