Kết luận về Quốc Bảo

Thứ bảy 18.01.2013

1/ Xây dựng Quốc Bảo đánh dấu ghi nhận bộ máy lãnh đạo vàng thế kỷ 21.

2/ Xây dựng Quốc Bảo là xây dựng giá trị văn hóa của Việt Nam trên diễn đàn Quốc tế.

3/ Xây dựng Quốc Bảo là thể hiện tinh thần cao cả biết ơn Vĩ Nhân - Hồ Chí Minh – Người đã khai sáng Việt Nam.

4/ Quốc Bảo khánh thành vào Quốc Lễ 02. 09. 2010 ngày 10.10.2010 là đón nhận nguyên khí 1000 năm Thăng Long.

5/ Xây dựng Quốc Bảo là sự đồng thuận vàng của lãnh đạo và toàn dân tộc.

6/ Xây dựng Quốc Bảo là hào khí yêu nước, tinh thần đoàn kết xây dựng đất nước của nhân dân

7/ Xây dựng Quốc Bảo là mang đến sự viên mãn cho Đất nước.

8/ Quốc Bảo được thực hiện 2.9.2009 hoàn thành 2.9.2010 chuyển giao 10.10.2010 là thời khắc chuyển giao thế hệ Hùng Vương và thế hệ Hồ Chí Minh.

9/ Sau khi hoàn thiện Quốc Bảo, Ban Tổ chức sẽ dâng lên Đất nước làm tài sản của Đất nước và Bảo tàng Hồ Chí Minh Việt Nam.

Mỗi nền văn hóa mỗi quốc gia đều có những lý do riêng để tôn thờ một tín ngưỡng, Hồ Chí Minh là lý do và văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh là điều chúng ta nên tôn thờ và giữ gìn như một Quốc Bảo.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên

(Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh)

* Chú ý : Nhằm hoàn thiện dự án và mục tiêu là Quốc Bảo thành công. Vì vậy mọi ý kiến đóng góp về Quốc Bảo xin vui lòng gửi về ban liên lạc qua địa chỉ mail : quocbaovietnam@gmail.com hay info@cuulongjewelry.com