Giá trị về Quốc Bảo

Thứ bảy 18.01.2013

I - “Quốc Bảo” là một giá trị phi vật thể không thể tính bằng trọng lượng hay bất cứ một thước đo nào được, giá trị “Quốc Bảo” được thực hiện bằng lòng kiêu hãnh và quyền được tự tôn dân tộc.

1 - Là xây dựng “Quốc Bảo” của dân tộc mãi mãi trường tồn trong muôn dân.

2 - Là thể hiện tư tưởng vàng của lãnh đạo quốc gia luôn tôn thờ và đời đời ghi nhớ công ơn của Bác Hồ và Đảng.

3 - Xây dựng “Quốc Bảo” là lưu giữ lại “Con Người Vàng” và giá trị kinh tế quốc gia.

4 - “Quốc Bảo“ Việt Nam ra đời thể hiện tinh thần sống và làm theo tinh thần vàng, tư tưởng vàng, đạo đức vàng Bác Hồ dạy.

5 - “Quốc Bảo’ thể hiện tấm lòng vàng của toàn dân đồng thuận dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thế kỷ 21.

6 - “Quốc Bảo” khơi dậy ý trí vàng theo tư tưởng, thời đại Hồ Chí Minh.

7 - “Quốc Bảo” phải là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đẹp, hoàn hảo, tuyệt mĩ.

8 - “Quốc Bảo” là một kiệt tác mang giá trị nhân văn tâm linh cao cả, thiêng liêng.

9 - “Quốc Bảo” là tác phẩm thể hiện Nhân - Trí - Dũng của Lãnh đạo quốc gia trong kỷ nguyên mới.

10 - “Quốc Bảo” Việt Nam là sự hiện hữu giá trị linh thiêng.

11 - “Quốc bảo” là biểu hiện của văn hóa lịch sử kinh tế và chính trị trong thời kỳ cực thịnh của nòi giống Rồng Tiên.

12 - “Quốc Bảo” mang giá trị thiêng liêng về tâm linh, một kiệt tác được cảm nhận bởi mọi giác quan của tình yêu vĩnh hằng.

II - Tín điều tôn giáo không thể thiếu lễ nghi tôn giáo. Yêu đất nước chính là tín điều lớn nhất, tôn giáo lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Quốc Bảo là bảo vật về sự thiêng liêng, tín ngưỡng chung của mọi linh hồn Việt Nam.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên

(Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh)

* Chú ý : Nhằm hoàn thiện dự án và mục tiêu là Quốc Bảo thành công. Vì vậy mọi ý kiến đóng góp về Quốc Bảo xin vui lòng gửi về ban liên lạc qua địa chỉ mail : quocbaovietnam@gmail.com hay info@cuulongjewelry.com