Giá trị văn hóa về Quốc Bảo

Thứ bảy 18.01.2013

I - Tính Việt Nam:

- Quốc bảo Hồ Chủ Tịch bằng vàng là báu vật thiêng liêng của Quốc Gia.

- Phát triển tri thức người dân vào tâm linh Quốc Gia.

- Nâng cao đời sống tinh thần Văn Hóa Tâm Linh đến toàn dân.

- Thể hiện tinh thần lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước “do Dân, vì Dân”.

- Mỗi người dân Việt Nam đều tự hào với bạn bè thế giới về Quốc Bảo Quốc Gia .

- Xây dựng Quốc Bảo là xây dựng văn hóa trung thành, tình yêu thiêng liêng với Quốc Gia.

- Xây dựng Quốc Bảo là biểu hiện văn hóa đẹp của toàn dân với lịch sử.

1/Tính nhân văn:

Bồi đắp và phát triển văn hóa Hồ Chí Minh.

2/Tính khoa học

Chất liệu bằng vàng là chất liệu trường tồn, không oxy hóa với thời gian.

Chất lượng của vật liệu đã chuẩn hóa về giá trị thế giới.

II - Tính Quốc Tế:

- Mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa đều có một tín ngưỡng riêng để tôn thờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tôn giáo, chính là nền văn hóa để chúng ta luôn tự hào và tôn thờ cùng bạn bè thế giới.

- Tự hào với các cường quốc anh em trên thế giới về Quốc Bảo – Chủ Tịch Hồ Chí Minh bằng vàng.

- Tăng cường thu hút thăm quan, du lịch khắp nơi trên Thế Giới đến Việt Nam để thỏa niềm ao ước được chiêm ngưỡng Quốc Bảo Việt Nam.

- Là xây dựng Hình ảnh Thương hiệu Quốc Gia về vị lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam sánh cùng Thế Giới.

- Góp phần xây dựng đất nước (uy tín, niềm tự hào, giá trị đất nước, tầm nhìn và quyết tâm của Quốc Gia).

- Chuẩn hóa mọi hình ảnh, chất lượng của Quốc Gia với Thế giới.

III - Thời khắc Ý nghĩa :

02.09.2009 và 02.09.2010 Là sự di chuyển và vận động của càn khôn vũ trụ vì vậy năm 2009 cũng là dấu ấn và huyền thoại đặc biệt mãi mãi không bao giờ trở lại. Là thời điểm hội tụ linh khí ngàn năm.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên

(Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh)

* Chú ý : Nhằm hoàn thiện dự án và mục tiêu là Quốc Bảo thành công. Vì vậy mọi ý kiến đóng góp về Quốc Bảo xin vui lòng gửi về ban liên lạc qua địa chỉ mail : quocbaovietnam@gmail.com hay info@cuulongjewelry.com