Bức tâm thư về Quốc Bảo

Thứ bảy 18.01.2013

Kính gửi : Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Các Tổ chức, Hội, Đoàn, Cơ quan, Bộ khắp 64 tỉnh thành.
Các Đồng bào, Chiến sĩ, Học sinh, Sinh viên, Thiếu nhi cả nước.
Các kiều bào đang sinh sống trong và ngoài nước.

Kính thưa quý vị, công trình “Quốc Bảo” Việt Nam là công trình của thế kỷ 21. Là công trình tiêu biểu của lòng ái quốc, được thực hiện trên tinh thần phụng sự tổ quốc. Do đó đây không phải là công việc của một cá nhân, một cơ quan hay một tổ chức nào mà phải tập trung và hội tụ được tinh thần ái quốc và yêu nước chân chính của cả dân tộc Việt Nam. Chính là chân lý to lớn không gì so sánh được, đó là “Quốc Bảo” tinh thần dân tộc.

“Quốc Bảo” là công trình chọn lọc của thế kỷ, tiêu biểu của thế giới. Vì vậy toàn thể dân tộc Việt Nam từ già đến trẻ, từ nông thôn đến thành thị, từ tri thức đến nông dân, từ doanh nhân cho đến công nhân. Người người, nhà nhà, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, ai có tài góp tài, ai có sức góp sức, tất cả tinh hoa của dân tộc được chắt lọc, được cô đọng lại, hội tụ hết khát khao, hội tụ cả mồ hôi, nước mắt và bằng máu. Chỉ có tư duy đó, chân lý đó, dân tộc ta mới đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết hoàn thành công trình lịch sử “Quốc Bảo” để lại muôn đời sau. Với quyết tâm kiên trì một lòng ái quốc thì ta sẽ thành công, thành công, đại thành công đó chắc chắn là chân lý sáng ngời lịch sử oai hùng của dân tộc qua 4000 năm Văn Hiến.

“Quốc Bảo” thành công là điều minh chứng rõ nét nhất, cụ thể nhất, quyết tâm, quyết trí của toàn Đảng toàn dân hướng về 1000 năm Thăng Long. Thế hệ chúng ta đốt tiếp ngọn lửa yêu nước bất diệt của hồn thiêng sông núi cháy lên trong cội nguồn dân tộc Việt Nam. Vì vậy hỡi đồng bào nhân dân cả nước chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức xây dựng “Quốc Bảo” Việt Nam.

Với lòng ái quốc, bức tâm thư này kêu gọi nhân dân cả nước tham gia bằng hết khả năng của mình. Tổ chức, cơ quan, hội, đoàn thể….. không nên ngăn cản và phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo. Đó là tự do đóng góp, tự do cống hiến, tự do ủng hộ, tự do vận động, tự do xây dựng “Quốc Bảo” thành công.

Cuối thư kính chúc toàn thể dân tộc lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và tình yêu để hướng về “Quốc Bảo”.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên

(Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh)

* Chú ý : Nhằm hoàn thiện dự án và mục tiêu là Quốc Bảo thành công. Vì vậy mọi ý kiến đóng góp về Quốc Bảo xin vui lòng gửi về ban liên lạc qua địa chỉ mail : quocbaovietnam@gmail.com hay info@cuulongjewelry.com